Skrapa bort infektion

Fråga:

Drog ut problemtand. När tanden var ute sa tdl att infektionen var kvar och behöver tas bort. Hon skrapade ett tag där tanden varit, sen var det klart. Vad var det som togs bort? Och hur kan man se infektion med blotta ögat?

Svar:

Hej,

Det är riktigt att när man tagit bort en tand måste man titta i kvarvarande hål om det är rent. Ibland kan infektion så som var finnas kvar.