Skillnad privat/offentlig

Fråga:

Hej!
Vad finns det för skillnader mellan privat och folktandvård?
Vad skiljer en privat- och offentlig organisation åt?

Svar:

Hej,

Organisationsmässigt varierar Folktandvårdsklinikerna något beroende på var i Sverige du bor. Men generellt kan man säga att Folktandvården drivs av regionerna, tidigare landstingen. Privata tandvårdsaktörer finns det både stora organisationer som har kliniker i nästan hela Sverige, det finns även kedjor som är mer koncentrerade till vissa storstadsområden och solitära enskilda privata tandvårdskliniker.

Tandvårdsmässigt skiljer det inte något mellan en allmäntandläkare inom Folktandvården eller någon privat aktör. Kostnadsmässigt är det fri prissättning men det finns en referensprislista som alla tandläkares prislista utgår ifrån. Inom övriga vården kan man träffa aktörer som är anslutna eller inte anslutna till Försäkringskassan. Vad beträffar tandläkare är alla anslutna till försäkringskassan, och barn och ungdomar har fri tandvård till och med 23 års ålder.