Skalfasader / kronor

Fråga:

Hej!

En fråga avseende skalfasader/kronor för kosmetisk tandvård/slitna tänder. Korrekt utfört är det en säker behandling att göra på många tänder? för att placera kronor krävs mer nedslipning av tanden och ekonomiskt dyrt om de ska göras på fler tänder. Därtill måste de bytas ut 10-20 år.

Med vänlig hälsning,

Svar:

Hej!

Innebörden med skalfasader är att det är minimal preparation på tänderna. Viktigt är att bettet är i balans för jämn belastning och minimera slitage dels på dina egna tänder men också på fasaderna/kronorna. Dagens skalfasader och kronor är mycket hållbara men ingen tandläkare kan ge garanti att de håller en livstid, vilket gör att man säger att risk finns att de måste bytas ut efter 10 – 20 år. Många allmäntandläkare har fördjupad kunskap inom estetik och det finns även specialister, protetiker som du kan boka tid hos för en undersökning, terapiplanering och kostnadsförslag för att höra om skalfasader/kronor är lämpligt i ditt bett.