Skadestånd

Fråga:

Hej var hos en vårdgivare som misslyckade med sitt ingrepp( kronor )jag anmälde inte det för jag oroande det själv och en annan vårdgivare gör om allt och den tidigare vårdgivaren fick betala för det från sitt försäkringsbolag. Kan man begära skadestånd för sveda ,värk, och psykiskt lidande. och hur mycket kan man begära.

Svar:

Hej!
Begreppet sveda och värk är hos oss i Sverige inte av amerikansk kaliber.
Om det utdöms så är det ofta av tämligen ringa pekuniär storlek.
Inom tandvården kan det eventuellt utdömas efter anmälan till Patientförsäkringen och då
om en behandlingsskada fastslagits efter utredning t ex kvarstående nervskada.
Omgörning av protetiska arbeten är i regel inte att betrakta som behandlingsskada utan regleras
hos medlemmar i Privattandläkarna genom garantiåtagande. Garantiåtagandet som är ekonomiskt kan
efter överenskommelse med behandlare 1 överlåtas till annan behandlare.
I ditt fall har detta fungerat bra vad jag förstår både att behandlingen var möjlig att göra om med tillfredsställande resultat
och ekonomisk ersättning/återbetalning.