skada på käkben

Fråga:

vid mitt tandläkarbesök så stoppade tandläkaren i en grej i min mun för att gapet skulle bli större helt utan förvarning. Det bara small till i käkbenet och orsakade en större smärta hos mig. Tandläkaren tog bort grejen men i övrigt inga kommentarer. Nu har jag stora problem när jag äter, det smäller till i min käke och smärtar. Vid mitt senaste besök upplyste jag om mina problem men fick till svar att äta smärtstillande tabletter som jag kunde köpa via apoteket. Jag upplyste att jag skulle ta kontakt med en läkare och då sa min tandläkare att han kunde skriva en remiss till sin kontakt och min fråga blev då vem ska betala detta. Svaret jag fick att det fick jag själva stå för, vilket jag klargjorde att jag inte betalar för en skada som är orsakad av någon annan. Min fråga är nu: ska tandläkaren stå för kostnaderna och har jag rätt till någon ersättning för sveda och värk eller alla kostnader ligger på mig. Ska på återbesök och skulle gärna vilja ha lite mer kött på benen när jag träffar tandläkaren igen om vad som gäller för mig. Tack på förhand.

Svar:

Hej!
Det som sannolikt hände är att discen brosskivan i käkleden kom ur position. Obehagen och ljuden du hör nu när du använder leden är orsakade av att discen inte rör sig fritt och glider längs ledytan utan ledhuvudet tvingas ”hoppa över hindret” och det uppstår smärta och ljud och ibland rörelseinskränkningar.
Det är tyvärr inte alldeles ovanligt att käkledsproblem kan uppstå i samband med tandbehandling i de inre regionerna och om patienten är bedövad så kan muskelkontrollen försvaret vara lite satt ur spel och leden kan inte ”försvaras” korrekt vid max gapning.

Kanske fanns en svaghet i leden som gjorde att den lättare kom ur läge men även en ”frisk” led kan ju ha oturen att komma ur läge. Jag kan inte bedöma möjligheten till eventuell ersättning som behandlingsskada efter anmälan till Patientförsäkringen men det bör prövas. Anmälan görs av dig och behandlande tandläkare eller näste behandlare.

Du behöver få snabb hjälp av en tandläkare som kan käkleder och behandling av problem som dina och kanske snabbast via remiss till lämplig klinik. En sjukgymnast som kan detta område speciellt kan vara en bra hjälp. Den behandlingen får du betala i alla fall tills eventuellt försäkringsärende är avgjort.
Under tiden välj lättuggad mat och var försiktig när du gäspar, håll gärna emot under hakan och försök belasta sidan av käken jämnt om du ligger på sidan. Sov inte på magen då det ger risk för snedbelastning av underkäken.