Självreglering

Fråga:

Jag har väldigt tätt mellan tänderna. Om man ber en tandläkare att dra ut två tänder mitt emot varandra i tex överkäken. Kommer hålen som blir då att fungera som ett utrymme som minskar då tänderna runt omkring får lite mera yta att spridada ut sej på?

Svar:

Hej!
Att ta bort en premolar i vardera käkhalva är en vanlig åtgärd om det föreligger trångställning dvs att den samlade tandbredden är större än
tillgänglig plats i tandbågen.
Men tänderna sprider inte ut sig jämnt och fint bara av att plats skapats på ett ställe utan omflyttning, utjämning och fördelning av tillgängligt utrymme måste
ske med tandreglering.
Hör dig för vid en specialist klinik för tandreglering vad som är möjligt för dig.