Ser man infektion med MR röntgen

Fråga:

Hej!
Jag undrar om man ser infektion, inflammation samt spricka i benet med MR-Röntgen?

Svar:

Hej!
Fördelen med en Magnet Resonans undersökning är att andra strukturer än enbart benvävnad kan iakttas.
Vätskeansamling t ex som kan vara tecken på inflammation. Huruvida en spricka syns beror av projektion dvs
men sannolikheten att upptäcka en spricka får nog anses större än vid konventionell röntgenundersökning.