Sätta krona på implantat – överdrivet med specialist för detta?

Fråga:

Min tandläkare föreslår implantat+krona för att ersätta en premolar i överkäken där det inte finns mycket av den naturliga tanden kvar p.g.a. tidigare lagningar och en fraktur/spricka när tanden var under rotfyllning. För att operera in själva implantatet skulle jag få remiss till en specialist, men då implantatet väl är på plats kan jag välja mellan att låta honom fixa kronan eller att överlåta även detta till specialist.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av implantat, men har förstått att erfarenhet är en viktig faktor för lyckat resultat, vilket väl talar för att låta en specialist göra det. Men gäller detta främst den första delen (inoperering av implantatet) medan allmän tandläkarkompetens borde vara fullt tillräcklig för att tillpassa/sätta krona på implantatet?

Svar:

Hej!
Det är klokt att låta en specialist operera in implantatet i det aktuella området. Ofta finns ett samarbete mellan tandläkare avseende implantat. En gör kirurgin och ”ordinarie” tandläkare sätter 8n kronan. Är din tandläkare hyggligt erfaren i detta och inga speciella försvårande faktorer föreligger så kan din ordinarie behandlare göra kronan. Ni har en etablerad relation och det är bra för den långsiktiga uppföljningen .