Rotspetsoperation?

Fråga:

Hej!
För ca 10 år sedan rotfylldes tand nr 7 i min ovankäke. Under de två senaste åren har jag emellanåt haft ont. Tandläkaren har röntgat och slipat ner tanden lite för att den inte skulle belastas. Har inte haft någon infektion. Har på sistone haft sådan smärta så att jag behövt ta smärtstillande medicin. Via käkkirurgiska kliniken utfördes en 3D-röntgen. Denna visade att endast två kanaler var rotfyllda och att jag hade ett extra tandanlag uppe i köken ovanför min kindtand. Kanalerna var mycket tunna och det var därför min ordinarie tandläkare inte kunnat rotfylla den tredje kanalen.
Nu till min fråga. Två käkkirurger har var sin uppfattning, den ene tycker att jag ska göra om rotfyllningen och den andre tycker att jag ska dra ut tanden. Kan jag göra en rotspetsoperation i så fall eller måste kanalerna rotfyllas igen, alltså även den tredje kanalen?
Mycket tacksam för din åsikt.

Svar:

Hej!

Rotbehandling är en knepig del av tandbehandling och ibland avslöjar sig en extra kanal och ställer till problem. Hur värdefull är just denna tand för dig i ditt bett är den första och kanske tyngst vägande frågan. Därefter kanske den ekonomisk insatsen i relation till värdet av att om möjligt ha tanden kvar.

Enligt ”Egna tänder biter bäst”principen så kan en specialist (eller mycket rotfyllningsvan allmäntandläkare) försöka rotfylla om tanden. Hittas ingen kanal så får tanden tas bort. Rotspetsoperation i detta område i överkäken är inte att rekommendera och i detta fall finns ju en orensad kanal i roten som inte kan rensas ur bakifrån och att bara rengöra runt rotspetsen botar sannolikt inte inflammationen/infektionen.