Rotrester

Fråga:

Kan en tandläkare på Folktandvården klara av å dra ut 3 rottrådar.
Tänk om man skadar nån nerv
Ska tandkirurg göra detta

Svar:

Hej,

Förstår inte riktigt din fråga vilket gör att du får två svar i ett. I grundutbildningen ingår att en tandläkare lär sig hur man tar bort tänder och opererar bort tänder. Det finns alltid en risk för nervskada och tandläkaren ska bedöma denna risk innan ingreppet. I vissa fall skickar då allmäntandläkaren en remiss till en käkkirurg om ansvarig tandläkare bedömer att det är ett jobb för en specialist.

Du skriver dra ut 3 rottrådar, om du inte menar att man tar bort en tand med tre rötter utan att tanden ska rotfyllas är det en specialisttandläkare i endodonti eller en allmäntandläkare som gör rotfyllningen efter att rötterna är rensade.