Rotproblem

Fråga:

Min bro bestående av 3 tänder har ramlat ut, vid tillbaka sättandet kan ingen rot ses varför bryggan ej kan sättas in?????

Svar:

Låter konstigt …
Svårt att ha någon idé om utan att se kliniskt och med röntgenbild. Det vanliga är ju en stödtand i varje broände och en hängande tandersättning emellan.
En annan tänkbar modell är två stödtänder bredvid varandra med en hängande tandersättning framför. Kanske har en stödtand/rot karierats och försvunnit och därför lossar bron.