Rotfyllning utan krona?

Fråga:

Min tandläkare rotfyllde en tand för ett år sedan och sade inte att det behövdes en krona. Nu har tanden spruckit ner i roten och måste dras ut. Hans argument för att inte ha sagt att krona behövdes var att man vill vänta ut ev. inflammation innan man sätter på krona, men jag har förstått att andra tandläkare sätter på krona direkt efter att ha rotfyllt en tand pga inflammation. Vad är praxis?

Svar:

Hej!
Praxis saknas då detta är en bedömningsfråga från fall till fall. Kanske var det en större infektion på roten som behövde läka ut. Kanske var det svårt att komma åt att rensa alla kanaler.
Rotbehandlade tänder blir ofta rejält försvagade av det som orsakat behovet av rotbehandling och ibland för att skapa insyn och åtkomst. Tyvärr ökar detta risken för fraktur.