Rotfyllning under krona?

Fråga:

Hej,
Min tandläkare vill göra en rotfyllning på tand 4-6, som är sista tanden av bryggan/broled 44-45-46.
Jag har inte ont, och undrar hur det kan bli nödvändigt med rotfyllning under en krona. Varifrån kom bakterierna in?
Kostnaden gör mig sömnlös som fattigpensionär, och ska jag vänta då jag inte har någon smärta?
Vänligen,

Svar:

Hej!
Jag förmodar att din tandläkare vid en röntgenundersökning sett en förändring på roten på tand 46
som visar en inflammation/infektion.
I en tand som varit utsatt för mycket behandling fyllning/större fyllning/krona/brostöd så har ju pulpan (som är levande vävnad kärl och nerver inuti tanden)
fått utstå en del tuffa tag.
Med tiden kan pulpan gå i necros dvs vävnaden dör även utan inblandning av bakterier och den enda utvägen ur pulparummet är genom roten och ut genom rotspetsen.
Det ”skräp” som uppstår när vävnaden går hädan sipprar ut vid rotspetsen och detta orsakar en inflammation i benvävnaden som omger roten och det visar sig på röntgen
som en uppklarning runt rotspetsen.
Detta kan vara helt symptomfritt men kan också bli akut med värk, svullnad och varbildning. Prognosen för en rotbehandling utförd i tidigt skede har bäst prognos.
Det är kostsam behandling men tanden som ju är ett brostöd är ju extra viktig, du förlorar ju två tänder om detta stöd skulle gå förlorat.
Tala med din tandläkare om ekonomin och om eventuell delbetalning.
Om din ekonomi är mycket ansträngd och i ett akut tandvärksläge kan kanske kommunen hjälpa till.
Det finns även fonder att söka medel till tandvård ifrån t ex har visa församlingar möjlighet att hjälpa.