Rotfyllning och tandkött

Fråga:

Hej, jag har nyligen (1 vecka sedan) fått göra en rotfyllning pga kariesangrepp/infektion. Upptäckte infektionen då en bula kommit till högt upp i tandköttet ovanför tanden och tilltagande värk under några dagar. Eftersom tanden nu är rotfylld och bakterierna förhoppningsvis är borttagna borde väl knutan i tandköttet försvinna eller behöver jag antibiotika? Jag undrar även om det är bevisat att man bör göra rotfyllningen i flera steg, eller om det är lika bra resultat då allt görs vid ett och samma tillfälle (med avseende på avlägsnande av bakterier).

Svar:

Hej!
Att rotfylla en tand med en bula på roten i en sittning kan vara en chansning.
Om den gick fel så får du värk och blir mer svullen i området.
Det kan också gå bra – alla bakterier kom bort och kanalerna blev helt rensade och tätade och bulan kommer att tas omhand av kroppen vartefter och försvinna men det kan ta lite tid.