Rotfyllning innan höftledsoperation

Fråga:

Hej!

Jag har haft ont i en lagad kindtand till och från under åren men man har inte kunnat påvisa någon orsak. För ett par veckor sedan återkom tandvärken trots att jag äter maxdos paracetamol p g a artros i höften. Tandläkaren bedömde att rotfyllning skulle göras.
Ena rotkanalerna hade ett hinder och gick inte att rensa rent. Efter 3 dagar fick jag fruktansvärd tandvärk och en varubula vid tanden. Jag fick penicillin utskrivet. Har nu efter 1 vecka efter kurens slut fått lätt molvärk trots att jag äter paracetamol.
Jag ska höftopereras om 4 veckor och ser nu en stor fara med att operationen inte kan genomföras. Borde jag inte fått information om att det fanns risker med rotfyllning eftersom jag har en förestående operation. Hade jag vetat det hade jag bett att få tanden utdragen

Svar:

Hej!
Inför den förestående höftledsoperationen är det synnerligen viktigt att tandinfektionen tas om hand omgående.
Inför ledkirurgi brukar alltid en fråga och ibland en extra undersökning om tandhälsa göras då bakterier från denna kan komplicera inläkningen av ledprotesen.
Kontakta din kirurgiska mottagning och informera om läget. De kan eventuellt hjälpa till genom kontakt med sjukhustandvården som är vana vid denna frågeställning.
Annars kontakta din behandlande tandläkare, som ju har förstahandsinformation om status och be om råd eller remiss till specialist/sjukhustandläkare.