Rotfyllning

Fråga:

Hej!
Jag kom till min tandläkare för ett år sedan med smärtor i käkled och tand. Min tandläkare konstaterade att min käk tand var död , inga sprickor fanns och bedömde då att göra en rotfyllning. Jag var där totalt 4 ggr för behandling. Hon talade om att jag bara kunde tugga mjukt på den sidan och ge det hela ca 6 månader innan det skulle kännas bra. Hela lagningen har känts klumpig och inte känts bra och i julas lossnade hela rotfyllningen. Förra veckan gick jag tillbaka till min tandläkare som konstaterade att hela tanden var sprucken på båda sidor och den enda lösningen var att dra ut tanden, vilket jag gjorde och efter sommaren ta ett beslut om implantat (eller inte).
När jag frågade om att kostnaden så svarade hon att hon inte kommer att backa på betalningen för rotfyllningen men att hon bjuder på tandutdragningen.
Min fråga är , kan jag inte få pengarna tillbaka för en tjänst som jag aldrig varit nöjd med? Min tanke är att själva tandutdragningen är ju en ny bedömning som jag borde betala, men få pengar tillbaka för rotfyllningen?
Hur ska jag tänka?

Svar:

Hej!
Rotbehandling omfattas inte av någon form av garanti och trots en god behandlingsinsats kan tanden gå förlorad.
Orsaken till behov av rotbehandling är i regel en större skada pg av karies/stor fyllning och då även tillträde och insyn
måste skapas till pulparum och rotkanaler händer det att frakturer av tandkronan uppstår pga substansförlusten.
Att bjuda på tandborttagningen är ett bra sätt att kompensera i detta läge, någon ersättning i övrigt finns inte att påräkna eller kräva.
Bra att det finns möjlighet att ersätta med implantat efter läkning.