Rotfyllning

Fråga:

I juni gjorde jag en rotfyllning hos en för mig ny tandläkare. När jag senare läser om hur det går till, skiljer det sig från min behandling. Jag fick nämligen ingen gummiduk eller annat som skydd. I övrigt verkar min behandling stämma med det jag läser. Nu har jag gjort ytterligare en rotfyllning hos samma tandläkare och inte heller denna gång användes någon gummiduk eller skydd för att isolera tanden från övriga tänder och munhåla.
Gör min tandläkare fel och vad finns i så fall för risker för mig?
Har inte känt av några besvär från tanden som rotfylldes i juni.

Svar:

Hej!
Användning av kofferdam/gummiduk är tvingande i våra föreskrifter om inte alldeles speciella skäl föreligger, som omöjliggör uppfyllandet av kravet.
Eventuellt kan anatomiska svårigheter att anbringa klammer och kofferdam göra det omöjligt men då kanske man heller inte ska rotbehandla tanden alls?
Patienten kan även uppleva behandlingen som svår att uthärda och uppleva gummiduken som en ”tilltäppning” av andningsvägarna t ex . Det blir då en avvägning
om/hur behandlingen ska genomföras.
Eventuellt avsteg från kofferdam krav ska nogsamt anges i journalen och även att/hur säkring av rotkanalsfilarna garanterats med ligatur etc.
Risken för patient är att instrument och medikament kommer på avvägar samt att nödvändig bakteriefrihet inte kan säkerställas vid eventuell kontakt med saliven.
Så länge din rotfyllda tand inte ger symptom och ser bra ut vid uppföljning så är det ok.