Rotfylld tand reagerar på värme

Fråga:

Hej!

Efter en miss av min tandläkare under många år fick jag djup karies i en kindtand vilket ledde till rotfyllning. Jag fick sedan en krona på tanden. Det är ca 3 mån sedan kronan sattes dit och allt såg ok ut på röntgen. Tandläkaren hittade dock endast tre rötter att rotfylla, men sa att det inte var ovanligt. Sedan en tid har den rotfyllda tanden reagerat på värme (t ex när jag dricker kaffe) och det känns även obehagligt en stund efter att den utsatts för värme. Är detta normalt? Jag trodde inte att jag skulle känna något utan pulpa.

Svar:

Hej!
Precis som du säger så behöver det finns någon form av pulpavävnad/nerver som kan signalera smärta vid värme
så misstanke uppstår då om att det faktiskt finns ytterligare rotkanal i tanden.
Kontakta din behandlande tandläkare för snar kontroll och eventuell remiss till specialistklinik.
Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett treårigt garantiåtagande avseende kronan
räknat från cementeringsdatum.