Rotfylld framtand som krånglar!

Fråga:

Jag rotfyllde en framtand för många år sedan och den har krånglat sedan dess. Tandläkaren såg på röntgen för ca tre år sedan att det var en infektion vid rotspetsen och fick då göra en rotspetsoperation. Det var bättre en tid efter operationen men nu har tanden börjat ömma igen. Tandläkaren ser dock inget fel på röntgen utan säger att tanden ser bra. Hon sa dock att det kan vara en låggradig infektion och har skickat remiss till en specialist. Har fått reda på att specialisten kommer att göra en vanlig röntgen. Känns så onödigt att betala dyra pengar för en undersökning med vanlig röntgen, där det ändå inte syns om det är en infektion eller inte. Har förstått att det finns andra röntgen där man lättare kan se om det är en infektion. Kan man själv kontakta en sådan klinik? Eller måste man ha remiss? Vad är ditt råd?

Svar:

Hej!
Rotbehandling är ett svårt område av tandbehandling och eftersom vi inte kan se in i vävnaden som omger tandroten så
blir vår diagnostik grunda på symptom och empiri/erfarenhet.
Bra att du är på väg till en specialist i rotbehandling som kan bena ut problemen med din tand.
Framtand då tänker jag att rotbehandlingen kan kompliceras av att tanden har en så kallad invagination dvs en fåra/fissur som går från tandens baksida mot pulpan –
inte sonderbar med våra instrument men farbar för bakterierna vilket medför ett läckage in även i den rotfyllda kanalen.
Ett annat alternativ är att rotkanalen slutar i ett komplicerat delta och/eller har bikanaler som inte kan rensas.
Röntgen är ofta ett trubbigt verktyg när det gäller klurig diagnostik som denna. För att något ”sjukligt” ska urskiljas på röntgenbild så krävs en tämligen stor avvikelse i benvävnadens
mineralinnehåll dvs att infektionen löst upp benvävnaden. Detta tar ofta tid och är inte avgörande för symptom i nutid.
Specialisten kommer att ta en ny bild för att kunna jämföra med tidigare och eventuellt utläsa eventuell förändring. Eventuell extern röntgenundersökning fodrar remiss.
Mitt råd är att vänta på tid hos specialisten och skulle symptomen akutisera, kontakta den kliniken!