Rotfylla tand

Fråga:

Hej!
Jag har varit i kontakt med Tandvårdsskadeförbundet angående att rotfylla en tand vilket de avråder till då det enligt dem finns flertal forskningsstudier som visat att det är en hälsorisk att ha rotfyllda tänder då bakterier i bla. Dentinkanalerna kan ge diverse problem som cancer, hjärtinfarkt mm.
Stämmer detta? Är det bättre att dra ut tanden då istället för att slippa hälsoriken?
Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Tandvårdsskadeförbundet orsakar mycket oro och ängslan hos patienter och jag kan efter 43 år som leg tandläkare konstatera att om allt detta skulle vara sant skulle behandling med rotfyllning ha förbjudits.

Samband mellan rotbehandlingar/trasiga tänder och allmän hälsa har definierats olika under olika tider. Klart är ju att en infektion i munnen , i en tandrot eller en djup tandköttsficka kan orsaka utsådd av bakterier i blodet. Man hittar i ibland i studier munbakterier i kärlväggen som grogrund för blodproppsbildning mm. Rotbehandlade, infektions- och symtomfria tänder kan fungera alldeles utmärkt och har lite oförtjänt dåligt rykte.
Vi har idag bra verktyg för rengöring/rotkanalsrensning och dessutom möjlighet att sterilisera rotkanalen före rotfyllning. Det är inte motiverat att ta bort en tand som anses kunna svara bra på rotbehandling eller rotbehandlande och symptomfria tänder, men en grundlig uppföljning bör förstås göras för att frikänna aktuella tänder från eventuell restinfektion, som eventuellt kan belasta immunförsvar. Be om en remiss till en specialistklinik i rotbehandling om du vill satsa på att behålla tanden. Egna tänder biter alltid bäst! Eventuellt uppkomna tandluckor kan lämnas så; ersättas med en tandstödd bro eller en implantatburen krona där så är möjligt.