Rotbehandling – undvika eller dra ut tanden?

Fråga:

Hej!

Jag röntgade en tand som hade lite värk och som reagerat vid temperaturskillnader. Läkaren säger att jag ska rotbehandla tanden och sedan rotfyllas. Nu har jag läst på lite och insåg att det finns komplikationer med detta som kan komma. Har även läst att rotfyllningar kan ger andra sjukdomar. En annan sak är att en tandläkare inte kan dra ut en rotfylld tand. Detta är inget som informerats till mig, utan läkaren gjorde en bedömning och bokade in en tid för behandling.

Vad rekommenderas? Dra ut tanden nu innan det inte går eller genomföra och invänta komplikationer?

Svar:

Hej!

Pulpan i tanden mår inte bra därav dina symptom. En avdöd pulpa måste avlägsnas annars uppstår en inflammation/infektion och behandlingen är rensning och rotfyllning. Vi har god kontroll på metod och material för rotbehandling och de oroande skriverierna är inte korrekta, inte heller uppgiften att en rotbehandlad tand inte kan tas bort, självklart kan den tas bort vid behov.

”Egna tänder biter bäst” och en väl rotbehandlad tand är en bra tand och sannolikheten för en god framtidsprognos ligger mellan 85- 90%. Prognosen är beroende av vilken tand, förekomst av komplicerande rotanatomi, bakterieflora, behandlare, substansförlust mm. Det är ett väl beprövat och gott behandlingsalternativ som din behandlande tandläkare bedömer lämpligt för din tand.