Rökning

Fråga:

Får tandläkare säga till dina föräldrar att du röker?

Svar:

Hej,

Vi som arbetar inom tandvården har tystnadsplikt och ska se till barnets bästa. Jag tycker, är du under 18 år och anser dig var rökare ska du söka hjälp snarast för att sluta röka. Rökning är inte bra för någon och framför allt inte för växande individer.