Retention pin

Fråga:

Hej
När jag nyligen fick en kindtand lagad då den gamla fyllningen lossnat, sattes det in ett stift som skulle stödja fyllningen då ena tandväggen var svag, enligt tandläkaren. Det var ingen ny karies och den gamla fyllningen hade hållit länge så jag undrar om stiftet var nödvändigt. Har i efterhand läst om att det anses obsolet med stift och att det finns nackdelar som risk för fraktur m m. Är det vanligt med sådana stift i Sverige? Hittade bara information på engelska på Internet. Undrar nu hur stor risken är och vad som händer med stiftet om fyllningen måste göras om i framtiden och om stiftet kan gå sönder.

Svar:

Hej!

Att sätta stift som ett sätt att stabilisera och möjliggöra en fyllning i komposit istället för att göra en porslinsersättning är nog riktigt vanligt i övriga världen då det är ett billigare alternativ. Förekommer nog också i vårt land. Själv föredrar jag att göra något som har god och säker prognos och därför faller mitt val oftast på porslin när det är risk för fraktur av tanden. Att du inte behövt något stöd tidigare kan bero på att du eventuellt hade en amalgamfyllning sedan tidigare eller att tandläkaren bedömde att belastningen på tanden är så stor så att någon form av förstärkning behövs.