Protes för temporärt bruk

Fråga:

Vad menas med partiell protes för temporärt bruk? Hur används den?

Svar:

Hej,

Partiell protes är en avtagbar tandersättning och att den är temporär menas att man tänker sig göra en annan långsiktig lösning. Temporär ersättning är inte tänkt att ha som den slutgiltiga lösningen alternativt att man inte vill kosta på en mer hållbar protes om man tänker sig att prognosen ändå är osäker.