profastlim

Fråga:

kan man använda profastlim till protes i
under käken?

Svar:

Hej!

Kan kan man men det har dålig effekt tyvärr. I överkäken fungerar det ofta bra då en större yta kan bestrykas och protesen inte knuffas iväg av muskler och tunga som i underkäken. En hel underkäksprotes måste anpassas och utformas noga för att minska påverkan från omgivande muskler i arbete, tungan och mat som passerar och bearbetas. Man kan behöva justera flera gånger innan det funkar ok. Om möjlighet finns till någon form av hjälp med förankring, någon kvarvarande tand implantatstött fäste så gör det stor skillnad.