Problem med att komma i tid till tandl. pga rädsla+diagnos

Fråga:

Jag har lidit av tandl.skräck hela livet, har dessutom fått veta att jag har en neuropsyk.diagnos, allt detta gör att jag kommit sent el uteblivit fr mina tandl.besök senaste tiden, men det gick bättre i början när jag fick komma ofta.Iom sem.tider, samt att jag bröt benet i somras, så blev det ett uppehåll i min beh. Jag fick då besked av tandläk. att dom best. att jag ej får boka några tider utan måste ringa ”den dag jag känner jag kan” (förstod inte detta riktigt, jag kan ju hela tiden?) O att jag då ”får komma om tid finns. Annars får jag försöka en annan dag”, svarade dom. Till saken hör, at jag håller på med en behandl. som påbörjades hos dom i maj/juni.. Den är ganska komplicerad, o det har dragts flera tänder o fler måste ut för att sen få protes tillf. i väntan på implantat så småningom.. Hur blir det nu..?? Jag har varit jätteledsen, o ej kunnat ta tag i detta, men har ringt idag o gett ett förslag att jag ber någon närstående se till att jag kommer iväg o i tid till beh. bara dom låter mig få laga klart. Det var ca 2-3 tider jag missade sedan dom forts min beh. efter semestern. Mvh/

Svar:

Hej,

Jag tror att tandläkaren och medarbetarna på kliniken vill liksom du bli klara med ditt arbeta – aldrig roligt för någon när det drar ut på tiden. Se till att få hjälp att komma iväg till nästa tid så får ni boka upp nya tider när du är där, och du får se till att du får stöd i att komma till kliniken.