prisinformation

Fråga:

Hej,

Var till ny tandläkare för undersökning, bokat NYBESÖK. Panoramartg togs utan att inf mig omvarför den skulle göras el kostnad för detta. Har även en kod 103.Sa inget till mig om vilken eller vilka tänder som han undersökte extra. Jag som patient märkte inte att ngn tand undersöktes extra. Har skrivit i journal ”pat samtycker till beh”. Talat med tandläk och ansvarig men ansvarig hänvisar till ev missförstånd…….och uppger att ansvarig talat med akt tandläk som uppger att han inf mig. Får tandläka göra extra us utöver ordinarie utan att tillfråga mig när extra kostnad tillkommer ????

Svar:

Hej,

En fullständig undersökning inkluderar inte en Panorama-röntgen. Om det behövs tas ska tandläkaren informera om att en kostnad tillkommer. Tyvärr kan man inte alltid bestämma som patient om det behövs, då tandläkaren avgör om det behövs utifrån de tagna små röntgenbilderna och de kliniska fynd som gjort i munnen. Bedömer tandläkaren att misstanke om ytterligare utökad undersökning eller om du själv uppger något problem ska tandläkaren informera att det är en ytterligare kostnad. I ditt fall verkar kommunikationen ha brustit.