Position 6-6

Fråga:

Hej, varför får jag 3 st kronor i en entandslucka och en hängande led. Allt är i position 6-6. Kan tandläkaren ta mer betalt en kostnadsförslaget när han har börjat med behandlingen?Tandläkaren börja prata om att fk inte betalar fast det står det på kostnadsförslaget.

Svar:

Hej!

När en tand ska ersättas så görs en bedömning av möjliga alternativ.
I ditt fall finns stödtänder på ömse sidor om luckan, som jag förstår det,
och då gäller bedömningen främst hur mycket belastning och behandling respektive tand klarar.

Är tanden rotfylld eller har en klen rot ” bräckligt ändstöd” så kan det behöva hjälp av ytterligare en stödtand.

Erfarenheten visar tyvärr att Försäkringskassan och behandlande tandläkare inte alltid är överens om bedömningen och ersättningen dras då tillbaka

.
Be din tandläkare förklara och förtydliga kostnadsförslaget och behandlingen.
En prisändring med ca 10-15% kan vara acceptabel. Om komplikationer tillstöter, som innebär ytterligare tillkommande
åtgärder ska detta kommuniceras omgående till patienten.