Plast tand

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga till dig som min tandläkare icke svarade på..
Jag har en plast tand och jag som ungdom får man byte plast tanden mot något annat slags material? Kan göra så det ser ut som silver? Samt är det samtidigt gratis då eftersom jag är ungdom (16 år)

Svar:

Hej!
Som jag förstår det har du en tand som har en plastkrona. Det är en långtidstemporär lösning i regel och ska senare – tidigast ca 18-20 år – bytas till en permanent krona, om tanden är tillräckligt bra för att satsa långsiktigt på.
Du vill ha en silver tand – men det är inte att rekommendera. Vi arbetar inte med oädla metaller i munnen om det går att undvika – utan väljer ett säkert material till kronersättnigen som porslin. Diskutera med din tandläkare vad som är tänkt och ekonomin kring den behandlingen.