Piercing

Fråga:

Vad anser tandläkare om piercingar i munnen? T.ex. en stav i läppen? Förstör det alltid tänder och tandkött eller bara hos vissa?

Svar:

Hej!
Det har visat sig att piercing i tunga och eller läpp ofta ger tandskador genom friktion mot tandytan respektive det tunna tandkött
som staven rör sig mot vid tal, tuggning mm. Skadorna är irreversibla dvs läker inte ut även om staven tas bort.
Studier av själva piercinghålet har även visat att det oftast finns svampinväxt vid genomgång till huden, även stafylokocker och andra hudbakterier.
Dessutom visar undersökningar med mikroskop att cellerna på ytan som vetter mot staven i piercinghålet ofta är förändrade och irriterade.
Så jag och många kollegor med mig är som du förstår inte positiv till piercing i denna region.