Permanent tand 3 knuffar ut permanent tand 2

Fråga:

Hej!
Om man ser på plåtarna att permanent tand tre är på väg att knuffa ut och skadar tand två,ä. Vad gör man då, måste man dra ut tand två? Det handlar om överkäken på ett barn 10 år.
Med vänlig hälsning

Svar:

Hej,

Vid de regelbundna tandläkarbesöken/undersökningen som barn och ungdomar gör ska ansvarig tandläkare bedöma hela bettet och munhälsan, i och med det även se hur hörntänderna i överkäken ligger för att bedöma om man bör konsultera en tandregleringsspecialist. En mer utförlig röntgenundersökning bör göras för att se om det blivit någon skada på tand två som du benämner den eller om skadan är av mindre art och reparerar sig själv om man styr undan hörntanden med hjälp av tandställning och en friläggning av tanden. Kontakta er tandläkare för undersökning. Åldern på barnet är lämplig för åtgärd i nuläget.