Parodonit

Fråga:

Varför är tandläkare så benägna att bara dra ut tänderna vid parodonit? Varför försöker man
inte först med andra alternativ för att försöka komma till bukt med denna? Tycker det är lite inkonsekvent, eftersom man på många tandvårds sidor kan läsa om att man i möjligaste mån
ska försöka att rädda de egna tänderna! Inte heller kan man hitta att tandutdragning är det första alternativet på Socialstyrelsens rekommendationer för parodonit. Har inga problem med att dra ut tänder som är lösa, men däremot har jag problem med att dra ut tänder som sitter fast!

Svar:

Tandvård och val av behandling är oftast en bedömningsfråga och sällan en svart och vit exakt vetenskap.
Terapival beror av behandlarens bedömning av det individuella fallet baserat på erfarenhet och kunskap och prognosbedömning.
Lyssna med en annan behandlare om du inte känner dig helt överens med det terapiförslag du fått.