Panoramaröntgen strålningskydd

Fråga:

Är tandkliniker skyldiga att förse patienter med strålskyddsväst eller strålskyddskrage under en panoramaröntgen?

Svar:

Hej,

När en panoramaröntgen tas förses patienten vanligtvis inte med vare sig röntgenkrage eller blyförkläde. Kragen ger en sämre bild och förklädes sätts endast på patienten vid behov till exempel vid graviditet. Vid graviditet eller annan orsak där röntgenstrålningen är oönskad övervägs nyttan av att ta en panoramaröntgen eller om man kan avvakta.