Panoramaröntgen på remiss?

Fråga:

Jag går hos en tandläkare A och ska få gjort ett implantat. Tandläkaren A vill ha en tomografiundersökning åtgärd 131, men då hon inte har en sådan apparat så remitterade hon mig till en annan tandläkare B för detta. Jag har koll på priset för denna åtgärd men tandläkaren B tog mycket mer betalt. Jag ifrågasatte detta men fick till svar att de ju ska granska bilderna också. Enligt specifikationen så har jag fått betala för åtgärderna 107, 125 och 131. Är det rimligt och så det brukar vara? Det var inte ett akutbesök och det var ingen som helst undersökning av tandläkare B utan jag kom dit, gick in och ställde mig i apparaten och en sköterska kollade så att jag stod rätt och sedan utfördes röntgen, allt på en minut.

Svar:

Hej!

Som remittent bör man ha koll på vad remitterad undersökning kommer att kosta patienten så att korrekt information kan ges före besöket. Prissättningen är fri och en specialist/specialundersökning ligger sannolikt lite högre. Formuleringen av åtgärderna i en kod kan synas kryptiska och ibland missvisande men så är det utformat.
Åtgärd 107 är kompletterande undersökning och i detta fall avses granskning, bedömning av röntgenundersökningen och utlåtande /remissvar till din tandläkare. I debiteringen ingår en åtgärd 125 = extraoral röntgen undersökning dvs filmplacering utanför munnen. Togs ytterligare bilder? Åtgärd 131 är tomografisk undersökning en kvadrant dvs en skiktröntgen på en sida av en käke för att bedöma benkvalité och mängd före installation av implantat.