Panoramabild

Fråga:

Hej, Vi går med vår dotter hos specialisttandvård för tandreglering. Nyligen tog man en panoramabild på henne och dottern kommer då hem och berättar att hon inte haft något halsskydd för sköldkörteln under undersökningen. Endast en väst som täckte övriga kroppen, men ej halspartiet. Jag känner mig orolig att man underlåtit att skydda den del av kroppen, som annars alltid skyddas vid tandröntgen. Min fråga är om man gjort något fel eller om det ska gå till så här? Jag blir såklart orolig för stråldosen mot sköldkörteln, som är högre vid denna typ av röntgen, än vid vanlig tandläkarröntgen.
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!

Den digitaliserade röntgenmetod vi numera använder har reducerad exponeringstid och därmed strålningsmängden avsevärt men självklart skall nödvändigheten av en vid varje röntgenundersökning övervägas och undersökningen utföras enligt gällande riktlinjer. Undersökningen av din dotter får anses nödvändig och korrekt utförd enligt gällande föreskrifter från Strålskyddsmyndigheten. Gällande vanlig intraorala röntgenbilder ska halsskydd användas för att förhindra att sköldkörteln utsätts för oönskad strålning. Vid intraoral bildtagning riktas  röntgenröret manuellt mot aktuellt område och i önskad riktning/vinkling. Detta förfarande kan då innebära att strålriktningen vid bildtagning t ex i överkäken kan vara sådan att sköldkörteln ligger inom strålutsatt område och ska därför skyddas/avgränsas.

Vid OPG undersökning däremot är strålriktningen fix och kontrollerad och inte beroende av handhavaren och inställningen av patienten fixeras med en central bitanordning. Ett eventuellt halsskydd skulle kunna riskera att interferera med de strukturer som man önskar avbilda och då kanske undersökningen måste göras om. Lycka till med tandregleringen.