Påfyllning!

Fråga:

Varför rotfyller man inte innan krona i förebyggande utan hellre gör det i efterhand då det är så mycket som 20 procent där pulpan dör. Var 6 tand är ju väldigt mycket.

Svar:

Hej!
Varje behandlingsåtgärd ska grundas på en diagnos och om pulpan bedöms ”sana” dvs frisk så är det fel att rotbehandla i förebyggande syfte. Man kan ju inte se in i pulpan utan får göra en bedömning av symptom, mängd täckande tandsubstans mm. Vid tvekan göra en långtidstemporär krona t ex och avvakta cementering av en permanent krona. 20% är för mig en alltför hög siffra – åtminstone i ett kort tidsdperspektiv.