Påbörjat

Fråga:

Om tandläkaren påbörjat ett jobb har inte jag rätt att få det fullföljt då?

Svar:

Hej!
För att avbryta en pågående behandling bör ju tungt vägande skäl finnas. Du kan nog inte kräva att behandlingen ska slutföras – däremot att du remitteras/hänvisas till annan kollega.