Överraskande kostnad

Fråga:

Hej!
Jag bokade tid hos en ny tandläkare för undersökning och efteråt fick jag betala totalt ca 1300 kr.
ca 880 kr för undersökning och 480 kr för rengöring mellan alla tänder. Jag hade räknat med normalkostnad för undersökning, ca 800 kr.
Jag frågade om problem med tandköttet men är det okey att han gör en åtgärd och lägger på en kostnad utan att fråga mig om det är okey först?
Jag hade tänkt gå till hygienist och få alla tänder rengjorda, men nu fick man de lite rengjorda på ca 5 min.
Jag hade gärna lagt de ca 480 kr på en hygienist i stället och fått de ordentligt rengjorda men nu känns det för dyrt att göra det.
Är det okey att göra så här utan att man kommit överens om det innan?

Svar:

Patienten ska förstås ge sitt samtycke innan behandling genomförs. En rengöring på 5 minuter ska ingå i åtgärd 101 = basundersökning. Nu var du ju ny patient och undersökningen rimligen vara mer omfattande än av en revisions/årlig patient och då kan åtgärd 108 = mer omfattande undersökning användas. I åtgärd 101 ska ingå "förebyggande åtgärder upp till fem minuter". Tandläkaren kan ju ha ett pris för åtgärd 101 som är 1300 kr eller ta 1300 kr för åtgärd 108 då prissättningen är fri. Däremot får man inte debitera åtgärd 201 vid undersökningstillfället tillsammans med åtgärd 101. Tandläkaren kan ha en egen åtgärd för rengöring på 480 kr utan kod till Försäkringskassan som kombineras med åtgärd 101 det är ok. Som ny patient bör man vid tidsbokningen fråga om priser då varje tandläkare idag har sin egen prislista.