Overbite and uneven teeth

Fråga:

Hi. Sorry this has to be in English, but any answer is fine in Swedish.

My daughter is nearly 17 and is at gymnasium. Her overbite and irregular aligned teeth are affecting the whole shape of her face and it is of course affecting her pschologically too in a negative manner.

It is considered by our dentist an aesthetic problem so we are not able to have this paid for. I am bringing her up alone and some of the prices I’ve seen are way beyond what we can manage. And I’m finding it difficult to navigate sites alone as I don’t want to get her hopes up.

What can you suggest are my first steps?

Svar:

Hej!
Tyvärr är det vanligt att upplevt behov inte överensstämmer med kraven/regler för kostnadsfri tandreglering.
Ta dock en second opinion innan ni helt ger upp den möjligheten. Kontakta en specialist i ortodonti och be om en
konsultation. Det besöket får ni bekosta. Ta med kopior av röntgen som ni kan begära från er ordinarie klinik.
Din dotter har ju kostnadsfri tandvård t o m 23 år även hos privat verksam tandläkare – ni kan välja vårdgivare.
Tandreglering är en långdragen behandling och kostsam. Gränserna för kostnadsfri tandreglering är mycket snäva tyvärr
men utanför Landstingsbekostad vård dvs efter 23 års ålder kan eventuellt viss ersättning utgå enligt TLV:s ersättningsregler.
En god sak är att den kan göras även i vuxen ålder om de ekonomiska förutsättningarna inte ges just nu.