Öppet bett

Fråga:

Hej!
Jag har ett öppet bett, till viss del frontalt men framför allt bilateralt ca 3-4 mm. Jag skulle vilja åtgärda det, i den mån det går, med tandreglering.
Jag har förstått att vissa öppna bett inte går att reglera utan hjälp av kirurgi. Jag vill inte opereras, då jag inte tycker att riskerna överväger vinsterna i mitt fall. Tandregleraren jag var på konsultation hos säger att operation är den enda lösningen och är inte öppen för att diskutera alternativ. Mitt mål är inte fullständig ocklusion utan fler tandkontakter – en förbättring från det jag har nu.
Då blir min följdfråga; finns det någon risk att testa tandreglering och se hur långt man kommer med detta, utan att först ta ställning till operation, eller kan tandregleringen i sig förvärra öppningen?
Är det någon skillnad på prekirurgisk tandreglering och ”ordinär” tandreglering? Jag blir skeptisk och tänker att det kanske beror på bristande kompetens hos den enskilda tandregleraren i fråga.

Mvh

Svar:

Hej!
Öppna bett är svårbehandlade och den enda effektiva långsiktiga behandlingen är sannolikt en kombination
av tandreglering och kirurgi.
Orsaken till det öppna bettet är en skelettal avvikelse i förhållandet mellan över och underkäke och felet kan alltså inte
rättas till genom att flytta tänderna enbart utan där korrektionen måste ske genom omplacering av överkäken i en annan vinkel.
Tandreglering är i regel nödvändigt både före och efter kirurgin.
Att bara justera i bettet brukar inte ge ett långsiktigt resultat utan muskler som tunga och de under underkäken/till nacken tenderar
att öppna bettet igen.
Ibland kan en mindre slipning av de bakersta tänderna (molarer) i kombination med uppbyggnad av de lite längre fram (premolarer) men
detta läget bör då stabiliseras med en bettskena. Detta är ju den minst invasiva behandlingen och kan eventuellt övervägas efter en individuell
bedömning och prognos.