Ömmande tandhals

Fråga:

Tack för svar.
Har varit i kontakt med klinikchef som påstår att de gjort rätt, de tog betalt 103, men det jag ifrågasatte var att de inte talade om innan att det kommer en kostsnad extra. Jag trodde de måste tala om det.
Jag hade ju redan fått en tid för ett tandläkarbesök innan hon svepte in.
Och hur skall man som patient veta vilken tandläkare som bedömer rätt när de gör helt olika bedömningar och arbetar på samma klinik.
Om jag nu tar kontakt med tandläkaren och ber henne titta på tandhalsen som ömmar när jag äter skall jag då betala igen.
Är rädd att det blir värre eftersom hon borrade lite innan hon satte fyllningen på tandhalsen.

Svar:

Hej igen!

Informationen har gått förbi alla inblandade, till dig angående debitering före insats till tandhygienist och snabbtittande tandläkare som inte visste att du hade en bokad tid till kollega.

Som det hela utvecklat sig är min rekommendation kanske att du avslutar kontakten med denna klinik och söker en annan behandlare. Den allra viktigaste faktorn i en vårdrelation är tillit och förtroende och som jag tolkar det saknas detta. Du kommer sannolikt att debiteras för ett eventuellt återbesök angående den ömmande tandhalsen. Då kliniken vidhåller sin rutin och debitering får du betala och kliniken kanske ta förlusten av en framtida patient.