Ny tandkrona

Fråga:

Hej, jag har precis idag varit och fått ny krona ditsatt i överkäke samt direkt efter lagat en tand på handla sidan i underkäke. Under förra besöket blev jag aldrig tillfrågad eller visad färg på emalj till kronan utan tandläkare gjorde bara avgjutning och satte en provisisk krona som var väldigt bra och rätt i storlek.
Nu när den riktiga kronan blivit cementerad är den stor och större än resten i tandraden och har samma färg som mina hörntänder . De är ju gula jämfört med andra. Och tänderna brevid är i en annan färg. Vad gör jag? Jag skall sätta brygga och krona i tandraden i underkäke direkt under denna tand och påbörja det nästa gång. Vet inte om jag vill det nu?
Kan jag be min tandläkare rätta till kronan?
Gladde mig åt att kunna le och visa tandrad igen, nu känns det inte alls bra. Och planerar två bryggor med fyra kronor till. Och summan kommer landa på närmare 28000 . Ska jag inte bli nöjd? Med utseende eller får jag nöja mig med att kunna tugga ?

Svar:

Hej!
Självklart ska kronan ha både rätt passform, funktion och rätt färg.
Rutinen är att vid preparation och avtryckstagning visa patienten färgalternativ och diskutera färgval inför beställningen hos teknikern.
Vid inprovningen av kronan/bron ska samtycke inhämtas från patienten innan definitiv cementering.
Blir hen inte nöjd kan kronan behöva justeras hos teknikern.
Avvakta med ytterligare behandling. Tala med din tandläkare om hur du upplever den nya kronans avvikelse i färg och
form och att det inte känns acceptabelt.
För fortsatt förtroende inför den planerade större behandlingen behöver detta lösas innan ni går vidare.
Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett treårigt garantiåtagande på kronor och broar räknat från cementeringsdatum.
Kommer ni inte till en lösning som känns bra kan du konsultera en annan tandläkare för en second opinion.