Nervsmärta och bedövning

Fråga:

Jag har efter covidinfektion fått nervsmärtor i hela kroppen.Kan dessa smärtor förvärras av bedövning vid tandhygienist- eller tandläkarbesök?

Svar:

Hej,

Nu är allt kring Covid-19 inte helt klart ännu. Att bedövning ska förvärra en smärta har jag inte varit med om och inte heller hittat några uppgifter om i artiklar inom tandvården. Jag tycker det är viktigt att man tar bedövning när det behövs för att du som patient inte ska behöva uppleva/känna onödig smärta och för att tandläkaren/tandhygienisten ska kunna göra ett riktigt bra arbete.