Nervskada vid rotspetsoperation

Fråga:

Hej Elisabeth
Jag hade en infektion under en rotfylld hörntand i nedre delen av käken.
Min tandläkare gav mig då 3 alternativ:
– dra ut tanden och låta det vara hål (dvs att inte sätta in något)
– dra ut tanden och sätta in implantat
– göra en rotspetsoperation

Tandläkaren gav rådet att göra en rotspetsoperation för att jag då kunde få behålla tanden/kronan.

Jag gick då på tandläkarens råd och den 25mars 2019 gjorde jag en rotspetsoperation.
Efter operationen så kändes det inte som om bedövningen släppte och i tillägg fick jag en överkänslighet på halva underläppen och ner på hakan.
Tandläkaren har då tyvärr skadat en nerv.
Problemen är kvarstående. Bedövningskänsla på insidan och vid tandraden + överkänslighet på utsidan på läppen och ner på hakan. Området där jag är överkänslig är ca 3*4cm.

Det har nu gått mer än ett år sedan operationen och status är densamma. Ingen förändring alls. Troligen så kommer detta att vara kvarstående men.

Ovanstående är anmält till patientförsäkringen.
Dock menar de att nervskadan var oundviklig och att jag därför inte har rätt till någon ersättning.

Det jag nu undrar över är om jag hade kunnat undvika att nerven skulle skadas ?
Hade det f.ex. minskat risken vid att dra tanden ?
Eller något annat alternativ ?
Känner mig inte helt nöjd med tanke på att jag inte fick någon som helst information om att nerver kunde skadas.
Att en nervskada är oundviklig oavsett vad jag skulle bestämma mig för att göra.

Mvh

Svar:

Hej!

Nervskador kan ibland uppstå och vanligen görs bedömningen av behandlingsskada efter 2 år avseende bestående men känselnedsättning. Behandlande tandläkare ska identifiera risken vid en rotspetsoperation med vederbörliga röntgenundersökningar för fastställande av de anatomiska förhållandena i området kring roten. Behandlande tandläkare ska informera om eventuella risker innan en behandling.

Enligt Tandvårdslagen (1985:125) ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Om försäkringsbolaget i efterhand på befintligt röntgenunderlag kan göra ett säkert uttalande om att skadan ej kunnat undvikas kunde/skulle ju den slutsatsen ha dragits även av behandlande tandläkare vid terapiplaneringen inför behandlingen av tanden. Vid kirurgiska ingrepp i underkäkens sidopartier är riskbedömning av uppkomst av och eventuell nervpåverkan/skada en grannlaga uppgift då eventuell skada är besvärande för patienten. Vid minsta tvekan ska risk/vinst vägas med alternativen och principen att ta det säkra före det osäkra bör gälla.

Anatomiska förhållanden kan variera och därmed rötternas närhet till nervkanalen. En rotpetsoperation av en re-infekterad, sedan tidigare rotfylld rot har ofta en något tveksam prognos  och i detta område kanske mer så då detta ingrepp alltid är tekniskt knepigt avseende insyn, åtkomst, torrläggning mm. Gäller det en synnerligen viktig tand kanske ingreppet kan motiveras  om inte de anatomiska förhållandena talar emot men idag finns ju ofta goda möjligheter att ersätta tandförlusten med ett implantat.

En tröst kan vara att nervskador ofta läker men det tar tid. Eventuellt kan elstimulering med TENS eller akupunktur förbättra något, hör med en sjukgymnast som kan smärtbehandling och akupunktur. Om du inte är nöjd med beslutet kan du kontakta försäkringsbolaget för att få information om hur du kan överklaga.