Nedslitna tänder

Fråga:

Hej, jag har nedslitna med frätskador tänder pga tandgnisslande och för mycket kolsyrade drycker etc.
Tandläkaren jag varit hos säger att man måste bygga upp bettet igen med komposit.
Är detta den bästa lösningen och hur hållbart är det egentligen?
Mvh

Svar:

Hej!
Bra att du sökt hjälp nu.
När tänderna slits så försvinner emaljen och ibland så totalt att underliggande dentin blottas.
Dentin är inte alls lika hårt som emalj och då är det hög tid att stoppa slitaget/erosionen.
Composit är ett bra fyllningsmaterial men med begränsningar. För att sitta fast så behöver det bindas till emalj vilket du ju har brist på.
Inte heller stoppar composit för tuggslitage i någon större utsträckning.
Det är ett lätthanterlig, snabbt behandling för att täcka över och få stopp på substansförlusten men har ingen långvarig prognos.
Beroende på omfattning och lokalisation så bör man göra en analys och noggrann plan.
Man bör sannolikt bygga upp f. a i underkäkens sidor i porslin för att hålla en stabil betthöjd för framtiden. Mindre skador kan kanske funka
med composit om man har koll på att de inte lossnar.