Nedslipad zirkonium tandkrona

Fråga:

Hej!
I början på november 2018 genomgick jag en rotfyllning utav den 5 :e tanden i vänster överkäke,tanden var frisk men tandläkaren tyckte att tanden skulle rotfyllas innan en tandkona sattes över min egen tand.
Ett par veckor efter rotfyllning prepareades min tand och avtryck togs för tandkrona och tandkronan cementerades den 7/12 2018.
Tre veckor senare lossnar en bit av zirkonium kronan och jag kontaktar kliniken via besök och ägaren till kliniken (ägaren till kliniken har ej behandlat mig) säger då att han ska fundera på om tandkronan ska göras om eller om det räcker att slipa på kronan.
Efter en vecka har tandköttet blivit irriterat på den sidan där kronan gick sönder så jag kontaktar kliniken igen och får en tid dagen efter hos tandläkaren som behandlat mig.
Jag får då besked om att de helst inte vill göra något nytt ingrepp på grund av att en rotfylld tand med tandkrona är skör och att hon (tandläkaren) vill prova med att slipa på tanden, vilket hon gör,däremot får jag inte se resultatet efter nedslipningen utan upptäcker hemma att halva tanden är nedslipad på insidan vilket gör att det är stor skillnad i höjd på zirkonium kronan.
Efter detta får jag problem på nätterna ,trots bettskena vaknar jag efter 3-5 timmar av att jag känner av utsidan av tandkronan eftersom den är mycket högre än insidan av tandkronan.
Några dagar efter nedslipningen utav tandkronan kontaktar jag personligen kliniken igen och jag berättar då att jag ej får sova eftersom jag upplever att tandkronan är överbelastad på grund av olika höjd på tandkronan, jag ber också om en röntgen eftersom tandköttet är irrierat trots skjöljning med klorhexidin.
Röntgen visar inget onormalt och jag får besked om att eventuellt inlägg ska göras på zirkonium kronan.
En vecka efter röntgen så har jag en tid för rengöring utav mina tänder vilket jag själv begärt eftersom tänderna blir missfärgade utav klorhexidin,det är ägaren till kliniken som gör rengöringen och i samband med detta så påpekar jag att jag fortfarande upplever en överbelastning utav den nedslipade zirkoniumkronan och att jag inte sover mer än 3-5 timmar /natt.
Jag får inget gehör för detta och vid detta tillfälle tas varken omgörning av krona eller inlägg på den nedslipade delen utav zirkoniumkronan upp utav ägaren.
Nu har det gått snart tre veckor sedan zirkoniumkronan slipades ner och jag upplever fortfarande på nätterna att den blir överbelastad vilket gör att jag inte får sova.
Jag har också förlorat förtroendet för kliniken och vill nu byta tandläkare för enligt min mening så upplever jag att kliniken inte vill göra om tandkronan trots att det ska vara en garanti på två år.
Hur går jag tillväga för att få en överlåtelse på garantin från kliniken till en ny tandläkare?

Svar:

Hej!
Det förekommer problem med frakturer av ytporslinet på Zirkoniumoxidkronor och om det drabbar kontakten mot granntanden så att mat kommer att fastna
mm så får kronan göras om. Det kan vara en sak mellan tekniker och tandläkare men det påverkar inte din behandlande kliniks garantiåtagande till dig.
Att lösa en fraktur med ett inlägg i en Zirkoniumkrona kommer inte att fungera och är inte rätt behandling. Självklart går det att ta bort kronan även om tanden är rotfylld –
tufft att borra då materialet är knallhårt – men din tandläkare har fördelen av att veta hur tandsubstansen under ser ut och rätta slipningen därefter.
Om kliniken är medlem i Privattandläkarna så finns ett tvåårigt garantiåtagande på kronan.
Detta åtagande är ekonomiskt och gäller vid kliniken – men kan efter överenskommelse överlåtas till annan behandlare.
Enligt det nya regelverket måste du vända dig till kliniken först – som har en månad på sig att svara.
Tala med/skriv till klinikansvarig och säg att du vill att kronan ska göras om helt och åtagandet ska överlåtas till av dig vald behandlare.
Det är den enklaste och bästa vägen om det löses på denna nivå.
Får du inte gehör för detta så kontakta Privatandvårdsupplysningen 08-555 446 55 så lotsas du vidare