Muntorr efter tanläkarbesök

Fråga:

Jag har fått en krona av porslin. Vid första besöket täcktes den nedslipade tanden av något blankt metall liknande material. Något med aluminium tyckte jag hon sa. Dagen efter var min mun ökentorr och smakade metall. Det har varit så sen dess, dock försvann metall smaken när kronan ersatte det provisoriska. Jag fick också candida några dagar senare som medicinerats bort. Är fortfarande ökentorr. Dock en liten aning förbättring nu efter tre veckor. Jag klarar mig inte utan saliversättningsprodukter flera ggr dagligen. Detta är ett stort lidande. Vad kan ha hänt? Är övertygad om att det hade med tandläkarbesöket att göra, då jag inte haft minsta problem tidigare.

Svar:

Hej!

En aluminium hätta är ett vanligt provisorium i väntan på den permanenta kronan och kanske förekommer överkänslighet mot aluminium hos några patienter. Har du överkänslighet/allergi mot andra ämnen?

Reaktionen är individuell och även utan känd överkänslighet kan de specifika förhållanden som råder i din munmiljö – saliv, kost, annan metall i munnen, mediciner mm ge en reaktion med aluminium. Om hättan biter mot amalgam t ex så uppstår en ”stannioleffekt” som kan vara obehaglig.

En tanke om än kanske långsökt är angående den nya porslinskronan, vilket material är den i. Ett av de vanliga materialen för kronor i fullporslin är ”sintrad Zirkoniumoxid” eller ”Procera all ceram” som består av sintrad aluminiumoxid och i en form som inte ”läcker” aluminium utan är ett stabilt, inert material.

Efter 45 år i yrket har jag dock lärt mig att aldrig säga aldrig. Att salivproduktionen påverkats som i ditt fall har jag ingen enkel förklaring till. Vid muntorka uppstår mycket ofta en Candida infektion som du motat bort. Ingenting talar för någon skada på spottkörtlar så salivproduktionen kommer sannolikt tillbaka. Tala med din tandläkare och ha kontakt och ha lite tålamod.