Munhygien

Fråga:

Hej,
Jag har en fråga kring rengöring av de tandytorna som är gömda under tandköttet om det nu rör sig om tandfickor eller frisk kött. Jag antar att behovet att rengöra där finns på tandens alla sidor. I mellanrummet mellan tänderna tar tandtråd och kanske mellanrumsborste bort matrester såsom plaque även på tandens yta som är gömd under tandköttet – om man nu gör det på rätt sätt. Hur ser det då ut på de andra sidorna – mot munnen och mot kinden? Tar tandborsten bort allt där – även på tandens gömda ytor? Eller är det mindre risk att plaque överhuvudtaget uppstår där? Ska man gå in med tandsticka? Eller drar man tandtråd runt tanden (inte enkelt)? I det sistnämnda fallet hur rensar man då. Det är ju inte lätt med en upp och ner rörelse som mellan tänderna. Har läst att man bör undvika sågliknande rörelser – men om man gör det försiktigt? Jag tror att min tandläkare rekommenderade den tekniken vid ett tillfälle om jag förstod honom rätt.

Svar:

Hej!

Du har ju klart för dig hur mellanrummen ska rengöras från matrester och plack. Olagade mellanrum och framtänder mår bäst av tandtråd med rätt teknik. ”Plackers” är inte att rekommendera annat än om man ska tråda på sitt barn t ex då man inte har full kontroll på trådens anläggning och därmed effekt. Tråden är tunn och saknar därför egentlig rengörande yta mot tanden. Flat vaxad tråd som man försiktigt sågar ner genom kontaktpunkten och sedan spänner/drar/sågar framåt och bakåt i horisontalplan aldrig med kraftriktning ner/upp mot tandköttet. Måste nog instrueras i klinik för att bli rätt.

Soft Picks gummistickor är effektiva och kanske mer lätthanterliga.
Vad gäller tandens ut och insida längs tandköttskanten så är de möjliga att effektivt rengöra med borste helst en roterande eltandborste.

Om ingen extremt knepig anatomi eller tandköttsfickor föreligger så räcker det.
Be om en handgriplig instruktion vid nästa tandläkarbesök!