Mineralstörning vs kort tungband

Fråga:

Hej!
Jag undrar hur diagnosen mineralstörning ställs. Vad baseras det på för symtom eller tester?
Kort tungband eller nedsatt tungmotorik kan försvåra för en person att själv hålla rent i munnen efter måltid så att matrester kan ligga an mot tänderna under lång tid. Detta kan leda till sönderfallande tänder.

Hur kan man skilja på dessa två orsaker som jag uppfattar har liknande symtom?

Mvh

Svar:

Hej!

Mineralstörnignar finns av genetisk, generell typ t ex Amelogenesis imperfecta som då manifesterar sig genom olika grad av defekt emalj. Den felaktiga emaljen ses då på alla tänder och kan konstateras med blotta ögat. Lokal störning dvs vissa tänder har en störd emaljutveckling kan bero på att barnet under en viss period av tandutvecklingen t ex hade mycket hög feber eller diaréesjukdom etc. Då påverkas de tänder som är under bildning i käken just då.

En tredje orsak till att enstaka tand/tänder har en skada i emaljutvecklingen kan vara ett trauma mot mjölktanden på den platsen och som då stört den känsliga emaljkonstruktionen. Eftersom emaljen är ytskikt ses de vid okulär undersökning.  Sönderfall av tänder/emalj pga av kvardröjande matrester orsakas av karies och uppträder helt annorlunda.

De eventuella probelm som ett för kort tungband orsakar brukar vara främst fonteiska dvs vid tal eller enbart upplevd begränsning av tungans rörelse. Tungbanden kan knipsas av med ett lite kirurgiskt ingrepp. Problem med kvardröjande matrester kan lätt åtgärdas genom att skölja munnen med vatten efter måltid eller borsta om möjlighet ges.