Min ettåring har fått en sned tand.

Fråga:

Min son har nyss fått fem tänder, totalt nio.
Alla är liksom vända rätt utom en, som är vriden ett kvarts varv alltså pekar inåt. Ska jag uppsöka tandläkaren för detta eller är det normalt?

Svar:

Hej,

Jag tycker inte du behöver skynda dig till tandläkaren då jag vet att de inte kommer att göra något. En eventuellt roterad tand gör man inget åt på barn i den låga åldern då det inte är möjligt och inte heller nödvändigt. Avvakta tills någon mer tand kommit fram för att se att bettet fungerar och att han inte biter sig. Vanligtvis kallas barn till sitt första tandläkarbesök vid 3 års ålder och genom Barnavårdscentralen till en första kontakt med någon tandvårdspersonal redan när barnen knappt är ett år.